Met een lidmaatschap bij United Golfclub bent u automatisch geregistreerd bij de NGF. Dit betekent niet alleen dat u ieder jaar de NGF pas ontvangt. Op deze pagina vertellen wij meer over de inhoud van de NGF registratie.

GOLF.NL app
Als United Golfclub lid boden wij in het verleden met de E-golf community app al de mogelijkheid om scorekaarten online in te voeren en hiermee gemakkelijk uw handicap bij te houden. Sinds enige tijd is het als lid mogelijk om dit te doen via de GOLF.NL app te doen. Uitgebreidere informatie kunt u vinden op deze pagina.

Verzekeringspakket Aon
Aon heeft in samenwerking met de NGF een verzekeringspakket ontwikkeld dat goed aansluit bij de wensen en behoeften van de golfvereniging, hun leden en bestuurders. Alle verzekerbare risico’s worden op maat afgedekt. Denk hierbij aan aansprakelijkheid van de vereniging én bestuurders, materiaalschade en diefstal. Door de sterke onderhandelingspositie van Aon zijn goede afspraken gemaakt over de dekking, service en prijs. Klik hier voor meer informatie over deze verzekering voor u als golfer.

Magazine GOLF.NL
Alle clubleden van United Golfclub ontvangen twee maal per jaar het magazine GOLF.NL (één per adres). Indien je geen magazine GOLF.NL ontvangt kan je contact opnemen via [email protected].