Met een lidmaatschap bij United Golfclub bent u automatisch geregistreerd bij de NGF. Dit betekent niet alleen dat u ieder jaar de NGF pas ontvangt. Op deze pagina vertellen wij meer over de inhoud van de NGF registratie.

De NGF pas
United Golfclub loopt voorop door het gebruik van de fysieke NGF pas zo veel mogelijk te reduceren. Waarom? Ieder jaar worden door ons meer dan 10.000 plastic passen geproduceerd, twee maal vervoerd en aan het eind van het jaar ook weer weggegooid. Al deze handelingen zijn belastend voor het milieu en kan met een beter alternatief voorkomen worden. De digitale pas heeft u namelijk altijd bij de hand, is gemakkelijk in gebruik en ook nog eens altijd up-to-date.

Wij willen u in de transitie van fysiek naar digitaal wel de mogelijkheid geven om een fysieke pas kosteloos aan te vragen, klik hier om het formulier in te vullen. Wij hopen echter dat u bovenstaande ogenschouw neemt en eerst digitale alternatief uitprobeert!

GOLF.NL app
Als United Golfclub lid boden wij in het verleden met de E-golf community app al de mogelijkheid om scorekaarten online in te voeren en hiermee gemakkelijk uw handicap bij te houden. Sinds enige tijd is het als lid mogelijk om dit te doen via de GOLF.NL app te doen. Uitgebreidere informatie kunt u vinden op deze pagina.

Verzekeringspakket Aon
Aon heeft in samenwerking met de NGF een verzekeringspakket ontwikkeld dat goed aansluit bij de wensen en behoeften van de golfvereniging, hun leden en bestuurders. Alle verzekerbare risico’s worden op maat afgedekt. Denk hierbij aan aansprakelijkheid van de vereniging én bestuurders, materiaalschade en diefstal. Door de sterke onderhandelingspositie van Aon zijn goede afspraken gemaakt over de dekking, service en prijs. Klik hier voor meer informatie over deze verzekering voor u als golfer.

Magazine GOLF.NL
Alle clubleden van United Golfclub ontvangen twee maal per jaar het magazine GOLF.NL (één per adres). Indien je geen magazine GOLF.NL ontvangt kan je contact opnemen via [email protected].